P3170024

Erfdelen

Over woongroepen op voormalige boerenerven

 

 

Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. De eerste 20 projecten zijn gestart!

Sinds het online gaan van deze site hebben ruim 4000 belangstellenden (meer dan 2200 huishoudens en groepen die onze nieuwsbrief ontvangen) positief, of zelfs enthousiast, gereageerd. "Ja, zo willen wij ook wel wonen." Dit spreekt dus velen aan en in 2020 en 2022 heeft de Duurzame Top 100 jury geoordeeld dat Erfdelen bovendien belangrijke duurzame voordelen biedt. In 2021 behaalden we een eervolle tweede plaats bij de Vastgoedmarkt WoonAward en waren we genomineerd voor een prijs in de Doorstroming Challenge van de Provincie Utrecht. In 2022 behaalden we een nominatie voor de Duurzame Dinsdagprijs en in 2023 voor de Duurzaamheid Award. In 2024 zijn de eerste 20 projecten in ontwikkeling en is Erfdelen opnieuw genomineerd voor de Duurzame Top 100.

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijkt dat velen serieuze belangstelling hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boeren stoppen met hun bedrijf.2  De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in drie jaar tijd 1/3 van alle boeren stopt! In Overijssel zullen dit decennium 2000 boeren stoppen en de helft van hen zal het erf verlaten. We denken derhalve dat Erfdelen ook voor veel erfeigenaren een interessante oplossing kan zijn, zowel financieel als sociaal.

We verwachten met ons concept een mooie bijdrage te leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten. Uit onze enquête blijkt dat bijna de helft van de respondenten alleenstaande is en 2/3 vijftig plus maar dat er ook veel jongeren en gezinnen reageren.

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.05.31
 
Illustraties Stephanie Heckman https://www.stephanieheckman.com  
 
 
Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is de ambitie voor ons eigen erf. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we o.a. door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren aan een betere wereld voor onszelf en generaties na ons.
 
Ontzorgen
Nu er zoveel belangstelling blijkt te bestaan van burgers en overheden voor het Erfdelen concept 3 ligt het voor de hand om die mensen te gaan ontzorgen. Wat we daaronder verstaan is het volgende.
We sturen, met ieders goedvinden, de namen-en mailadressenlijst met voorkeursregio rond waardoor regionale groepen ontstaan. De belangstellenden krijgen bovendien een enquête waarin ze kunnen noteren wat ze belangrijk vinden voor een eigen woongroep. En we zoeken (ervarings) deskundigen voor de diverse deelterreinen. Dus op het gebied van groepsbegeleiding, duurzaam bouwen, financiering, juridische mogelijkheden, overheidsbeleid, enz. Zie de nieuwsbrieven voor de laatste ontwikkelingen.
 
Kennis delen
Het bevorderen van kennisuitwisseling is een afgeleid maar niet onbelangrijk doel. Daarom is deze site ontwikkeld en zijn we graag bereid onze ervaringen met anderen te delen. Daarom ook zijn we bezig een handboek te maken om het realiseren van geslaagde Erfdelen projecten te bevorderen. Dat handboek is niet alleen bedoeld om erfzoekers te faciliteren maar ook verkopers, gemeenten, financiers en anderen. Want dit soort kleinschalige initiatieven voor groepswonen op het platteland is voor de meeste betrokkenen nieuw. Een optie is ook dat we een kant en klaar projectplan ontwikkelen waarmee woongroepen aan de slag kunnen. En zelfs bouwpakketten voor woningen zijn denkbaar. 
 
Nb: deze site scoorde inmiddels meer dan 778.000 hits (wat dat ook moge betekenen ;-)      
Onze nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 2200 huishoudens en groepen. Op de contactpagina kunt u zich aanmelden.
Erfdelen.nl wordt gefinancierd met vrijwillige bijdragen.
 

1 Het CBS zegt bijvoorbeeld over de woonbehoefte van de sterk groeiende groep ouderen: “Gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen”. De verwachting is dat er in 2040 bijna vijf miljoen 65 plussers zijn in Nederland. Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/mooi-oud-worden-is-niet-jong-blijven-10222214-a1560507

2 Cijfers hierover komen van Wageningen Environmental Research. Zij combineren de leeftijd van een agrariër met de vraag of hij/zij een opvolger heeft (ruim de helft van de boeren van 55 jaar en ouder heeft die nog niet in beeld) en koppelen dat aan de bebouwing op het erf. Dat levert een getal op, maar niet de locaties van de VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing). Die informatie is i.v.m. privacy niet beschikbaar. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van de stoppende boeren het erf zal verlaten. In de praktijk kan het dus nog best ingewikkeld zijn om leegstand op te sporen. Maar ons onderzoek heeft inmiddels wel wat handreikingen opgeleverd.

We zien kansen om dit concept landelijk uit te rollen en onderzoeken verschillende financieringsopties en de mogelijkheid om het geschikt te maken voor diverse doelgroepen en ook voor minder draagkrachtigen.