P3170024

Erfdelen

 
 
 
NB: de meest recente nieuwsbrieven staan onderaan
  

22 maart 2017 

Er hebben zich een paar honderd geïnteresseerden gemeld voor ons initiatief en nog steeds krijgen we bijna dagelijks positieve reacties. Vandaar dat we dit voorjaar starten met de Erfdelen Nieuwsbrief voor belangstellenden. Vooruit lopend op de eerste nieuwsbrief hierbij alvast wat meer informatie.

Het draait in ons project om drie dingen: sociaal, duurzaam en een vitaal platteland. Het vernieuwende zit hem in die combinatie en in de kleinschaligheid. In toekomstige nieuwsbrieven worden deze thema’s verder uitgewerkt.
 
Sociaal zijn en aandacht hebben voor elkaar is altijd al belangrijk geweest maar door vergrijzing en vereenzaming heeft het nog meer gewicht gekregen. Er zijn inmiddels drie miljoen 65 plussers in NL. Maar dit soort projecten is natuurlijk ook voor andere doelgroepen interessant. Het gezamenlijk gebruik van het erf en de boerderij biedt mogelijkheden om dingen samen te doen en het wordt de kunst om elkaar zowel aandacht als ruimte voor privacy te bieden. 
 
Duurzaam speelt gelukkig een steeds grotere rol in de samenleving. We hebben de aarde tenslotte te leen van onze (klein)kinderen. Ik ben al jaren met dat onderwerp bezig en heb de laatste maanden met name onderzoek gedaan naar duurzaam bouwen. Het mooie van de tijd waarin we leven is dat heel veel mensen denken: “kan het ook anders, kan het ook beter?” Dat kan inderdaad en velen zijn aan de slag gegaan.
Het is zondermeer mogelijk om energie- en CO2 neutraal te bouwen met als bijkomend voordeel dat de energierekening op nul uitkomt.
 
PA170008
 
Vitaal platteland is een belangrijk onderwerp in een tijd dat vijf boerderijen per dag leeg komen (zie de figuur hieronder) en het platteland zo’n belangrijke rol speelt bij voedselproductie, natuur, recreatie en voor het goede leven van de mensen die er wonen. Voor sommige gemeenten zijn dit soort projecten nog lastig omdat het belang van die leefbaarheid wel gezien wordt maar er ook heel veel bouwgrond onverkocht ligt. Dus als iedereen in het buitengebied voor zichzelf gaat beginnen dan schiet het niet op met de verkoop van die grond.
 
Kleinschalig kan als nadeel hebben dat de kosten per woning hoog worden. Maar er zijn ook voordelen. Het is overzichtelijk en het past beter in het huidige zogenaamde ‘rood voor rood’ beleid.1 Dat houdt in principe in dat je nieuw mag bouwen als je oude stallen e.d. afbreekt. Dat maakt het voor de overheden acceptabeler omdat er niet een wildgroei aan nieuwe woonwijken ontstaat.
 
Voortgang
Omdat we de grondeigenaar al langer kenden en in gesprek raakten over onze ideeën, kwamen we al snel bij de leegstaande boerderij Veldhuis terecht. We hebben vervolgens afspraken gemaakt over het kopen van circa 9000m2 van de grond.
Naar de gemeente toe vragen we binnenkort een pré advies aan. Dat kan nog zonder dat je veel kosten maakt. Als dat positief uitvalt dan kunnen we verder voor de bestemmingsplan wijziging. De financiering doen we zelf, zo nodig met een hypotheek van een bank die duurzaamheidskortingen geeft.
 
Op het gebied van publiciteit gebeurt er ook van alles. Laatst ontmoetten we bij toeval een producent van het TV programma Tegenlicht die zeer geïnteresseerd is in dit soort ontwikkelingen en ermee aan de slag wil. Het gaat hem om de overgang van vernieuwende ideeën naar de uitvoeringsfase, van denken naar doen. Verder heeft een redacteur van het programma Binnenstebuiten van KRO-NCRV belangstelling getoond om, als we wat verder zijn, ons project in beeld te brengen en werden we door BNR benaderd.
In november hebben we tijdens een provinciale conferentie ons initiatief gepresenteerd en publiceerde The Optimist een stuk waarin ook Erfdelen aan de orde kwam. In januari werden we benaderd door een journaliste van Trouw. Zij heeft Erfdelen genoemd in het stuk wat ze schreef en wil een apart verhaal schrijven als we wat verder zijn.
 
Kortom, dit soort projecten is populair. Kennelijk is er veel behoefte aan creatieve oplossingen die aandacht voor elkaar, duurzaam bouwen en het goede leven op het platteland combineren. Voor alle duidelijkheid, die publiciteit is bedoeld om de kennisuitwisseling rond dit onderwerp te bevorderen en niet omdat we zelf zo nodig in het nieuws willen ;-)
 
Tot slot: ons project is volgeboekt maar er zijn zoveel reacties dat er wellicht andere projecten gerealiseerd worden waar we met onze toenemende kennis en ervaring aan kunnen bijdragen. In de komende nieuwsbrief doen we een oproep om aan ons te laten weten wie plannen heeft en dan zorgen wij voor de verbinding in de betreffende regio.
 
1 De regeling biedt de mogelijkheid om een bouwkavel te realiseren in ruil voor de sloop van minimaal 850 m2 schuren of stallen. De waardevermeerdering die de omzetting van agrarische grond naar bouwkavel oplevert, kan deels gebruikt worden voor het financieren van de sloopkosten van de leegstaande en landschapsontsierende gebouwen. De rest moet vervolgens ingezet worden om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.
 
 
Leegstand 2030 
 
 
25 april 2017
 
Terwijl wij doorwerken aan de ontwikkeling van ons eigen Erfdelen project zijn er ook in andere delen van het land groepen mensen met gelijksoortige kleinschalige initiatieven aan de slag gegaan. We krijgen nog bijna dagelijks verzoeken om informatie.
 
Uit het Groningse Vlagtwedde bijvoorbeeld. Ik had vorige week het genoegen om met de initiatiefnemers kennis uit te wisselen. Ook, of juist in de grensgebieden blijkt er behoefte aan kleinschalige, sociale en duurzame huisvesting en dat is goed voor die regio's. Interessant aan dit initiatief is bovendien dat er waarschijnlijk huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.
 
In de buurt van Deventer komt binnenkort een groep geïnteresseerden bij elkaar om te ontdekken wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn voor samen wonen op een mooie plek in Overijssel. Wegens grote belangstelling is de bijeenkomst verplaatst naar een grotere locatie.
En wellicht gaat het er ook in het zuiden van NL en in Noord Holland van komen. Kortom, velen gaan niet zitten afwachten.
 
Meer informatie en mogelijkheden:
 
28 mei
 
We zijn verrast door de grote belangstelling voor ons Erfdelen concept. Nog bijna dagelijks melden zich geïnteresseerden uit het hele land. In totaal zijn het al ruim 120 alleenstaanden en stellen.
Dat heeft in Overijssel inmiddels geleid tot het organiseren van een bijeenkomst waar de circa vijftig deelnemers informatie krijgen over het concept, de kansen en (on)mogelijkheden en waar ze kunnen kennismaken met elkaar. Wie weet, leidt dat tot mooie nieuwe projecten op enkele van de honderden locaties die de komende jaren vrijkomen. Zie bovenstaande figuur.
 
Duidelijk is al wel dat sommige gemeenten en provincies veel verder zijn in het faciliteren van dit soort initiatieven dan andere. Maar we hebben de indruk dat de tijd er rijp voor is. Ik word regelmatig gevraagd om ook aan ambtenaren en bestuurders een presentatie te geven.
De eerste stap lijkt mij dat je m.b.v. de lijst die je van ons kijgt medestanders zoekt in jouw voorkeursregio. Het vormen van zo’n groep is niet de makkelijkste maar wel de boeiendste stap in de ontwikkeling van je project. Laat maar weten als je daar hulp bij nodig hebt.
 
Achtergrondinformatie over ontwikkeling agrarisch vastgoed
 
 
IMG 20170609 194901410
 
 
 
10 juni
 
Tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomst van 9 juni j.l. in Natuurderij Keizersrande bleek dat de belangstelling voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland groot is.
De deelnemers konden netwerken en werden geïnformeerd over het concept Erfdelen en waarom de kans van slagen nu groter is dan ooit.
Tegelijkertijd werd benadrukt dat het een langdurig traject kan zijn en dat de groepsvorming boeiend maar niet altijd makkelijk is. Het enthousiasme is echter groot en we hebben afgesproken dat we doorgaan met elkaar opzoeken en informeren, o.a. via Facebook. Het verslag kun je opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
We zien mogelijkheden om in Salland samen met adviesburo Oversticht een regionale pilot te starten waarin o.a. de behoefte aan dit soort woonvormen wordt onderzocht alsmede de beschikbaarheid van erven. Want er staan veel agrarische gebouwen leeg maar welke dan? Bovendien bereiden we een enquête voor onder de respondenten van de afgelopen weken zodat we meer inzicht krijgen in de eigenschappen en wensen van de doelgroep.
 
Er is inmiddels een groep Erfdelen West, Oost en Zuid actief. Het aantal belangstellenden (alleenstaanden, stellen en gezinnen) is gestegen naar ruim 170.
 
PS: in Noord-Holland/Utrecht wordt ook een Erfdelen bijeenkomst georganiseerd. 
 
 
 
P6090015
 
 
25 juli 2017
 
Om de dienstverlening te verbeteren en wat meer inzicht te krijgen in de groep belangstellende gezinnen, echtparen en alleenstaanden (ruim 180 landelijk en 90 in Overijssel) en hun (samen)woonwensen, hebben we een enquête verspreid. De resultaten zullen we later met jullie delen, uiteraard zonder namen erbij.
 
Zoals eerder geschreven doen we onderzoek naar de beschikbaarheid van erven. Want er staan veel boerderijen leeg maar hoe vind je een geschikte locatie? * In de praktijk kan het nog best ingewikkeld zijn om leegstand op te sporen. Daar zijn we dus nog niet mee klaar. Maar we krijgen soms spontaan locaties 'aangeboden': o.a. in Nederweert, De Betuwe, Broekland, Olst en Lemelerveld en met wat rondfietsen kun je ook zomaar mooie ontdekkingen doen. 
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
 
Cijfers hierover komen van Alterra. Zij combineren de leeftijd van een agrariër met de vraag of hij een opvolger heeft en koppelen dat aan de bebouwing op het erf. Dat levert een getal op, maar niet waar die VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing) precies staan. Dat is i.v.m. privacy niet beschikbaar.
 
PS: er is inmiddels een Erfdelen groep West, Noord en Zuid actief en meerdere in Oost. Voor contactgegevens zie de pagina Erfdelen NL.
 

6 augustus 2017

Onze Erfdelen enquête geeft opvallende inzichten in de groep belangstellenden die zich bij ons gemeld heeft voor (samen)wonen op boerenerven.

- Van de 60 respondenten heeft vrijwel iedereen Midden, Oost of Noord NL als voorkeursregio en woont de helft in Oost NL.

- De oudste is 69 en de jongste 30 maar vrijwel allen zijn vijftig plus. Ruim de helft is alleenstaand en acht hebben nog kinderen thuis.

- Wat hoog scoort is: privacy, natuur, nabijheid voorzieningen, duurzaam leven en bouwen, lage kosten en mantelzorg.

- Ongeveer de helft ziet zich vooral met volwassenen op een erf wonen. De andere helft kiest voor alle leeftijden.

Interessant om te weten en zeker bruikbare gegevens. Maar we zullen ons de komende jaren in het hele land blijven inzetten voor iedereen: alle leeftijden, meer en minder bemiddelde mensen en voor zowel huren als kopen.

In de afgelopen maanden hebben we veel nuttige gesprekken gevoerd met ambtenaren, bestuurders, adviseurs, bouwers, onderzoekers, leveranciers, financiers, ervaringsdeskundigen, erfeigenaren en potentiële erfbewoners. Duidelijk is dat ze allen positief zijn over het Erfdelen concept. Bovendien lijken er meer mogelijkheden voor financiering dan verwacht. Onder andere omdat Erfdelen ook een oplossing biedt voor financiële knelpunten op het platteland.

 

13 augustus

Over meerwaarde gesproken

Mocht je gevraagd worden wat eigenlijk de meerwaarde is (voor de samenleving) van het bouwen en wonen op een boerenerf volgens het Erfdelen concept, dan zijn er wel wat argumenten te noemen:


- Sloop van bouwvallige gebouwen en asbest daken

- In het landschap passende kleinschalige duurzame nieuwbouw

- Investering voor de lange termijn

- Een oplossing voor financiële knelpunten in de agrarische sector

- Delen van kennis, kunde en spullen

- Energie- en CO2 neutraal bouwen en wonen

- Tegengaan leegloop platteland > in stand houden van voorzieningen

- Aantrekkelijk voor alleenstaanden en ouderen (gezelligheid, mantelzorg)

- Doorstroming in de huizenmarkt

- Aantrekkelijk voor thuiswerkers (via internet) en gezinnen

- Proeftuin voor vernieuwende (samen)woonprojecten

- Proeftuin voor regionale ontwikkeling, nieuw beleid, nieuwe financiering

 

Mogelijkheden voor

- Gezamenlijk onderhoud van erf en het omringende landschap

- Een plek voor mensen die begeleiding nodig hebben.

- Knooperf met wandel/fiets mogelijkheden

- Muziekavonden en integratiediners

- Theetuin, kinderboerderij, B&B, enz.

 

20 augustus

Zelfs uit Brazilië, Peru en Zuid Afrika komen de gegadigden voor Erfdelen ;-)
 
Maar gisteravond waren het vooral belangstellenden uit Noord Holland die zich verzamelden om met elkaar kennis te maken en meer te horen over de verschillende aspecten van Erfdelen. Dat was plezierig en nuttig en het is duidelijk dat er veel gelijkgestemden zijn in ons land. 
 
Mensen van alle leeftijden die socialer, duurzamer en gezonder willen leven. Mensen ook die niet afwachten en nieuwe woonvormen of bouwwijzen willen onderzoeken of samen met anderen groenten willen verbouwen. Mooie mensen.
 
Eén van de suggesties die gisteravond gedaan werd, was het toevoegen van een pagina op de site over landelijke ontwikkelingen. Bij deze https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl
 
Het Erfdelen concept gaat niet alleen over onszelf. We willen er ook meerwaarde voor de samenleving en volgende generaties mee realiseren. 
 
PS: Wil je ons werk steunen dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. 
NL88TRIO 03910 36688 t.n.v. de Stichting ENF

 

IMG 20170609 204255811 HDR
Erfdelen bijeenkomst Diepenveen
 

4 oktober 2017

Na een tiental gesprekken bij gemeenten en diverse banken, presentaties in het hele land en vele contacten met potentiële erfdelers, ben ik ervan overtuigd dat de tijd rijp is voor dit soort projecten.
Er komen mooie berichten uit de regio’s waar zich groepen aan het vormen zijn. Bij gemeenten en provincies wordt gewerkt aan nieuw flexibeler beleid (zie onder). Banken zoeken naar mogelijkheden om bewonersgroepen ter wille te zijn. En de honderden belangstellenden die deze nieuwsbrief ontvangen, helpen we graag verder om hun droom te verwezenlijken.
Hieronder vind je informatie over de bijeenkomsten in Arnhem en Drenthe.

PS: de regionale contactpersonen staan vermeld op https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl 

PS: vanwege de belangstelling uit het buitenland is er nu ook een Engelse pagina op de site.

Informatieochtend Arnhem

Datum                zaterdag 7 oktober

Tijd                     10.00-12.00 uur

Plaats                 Montessori College Arnhem, Utrechtseweg 174, 6812AL, Arnhem

Informatieavond Drenthe

Datum:               Donderdag 9 november

Locatie:              De Pol 4, 9444 XE Grolloo

Tijd:                    17.00- 21.00 uur, incl. lichte maaltijd (buffet met interactie!)

Uit een concept beleidsplan van de gemeente Raalte:
"Te denken valt aan vormen met meerdere generaties op één erf, knooperven, kleinere wooneenheden in één gebouw of een tweede bedrijfswoning indien die op grond van de eisen die het bestemmingsplan Buitengebied stelt niet mogelijk is. Wij leggen op dit moment niet vast aan welke regels (bijv. sloop-verhoudingen) dergelijke afwijkende woonvormen moeten voldoen. We laten ons verrassen door initiatieven en zoeken in de geest van het RvR beleid met de initiatiefnemer naar een goede balans tussen ontwikkelruimte en kwaliteitswinst."

 

7 oktober

Een mooie drukke Erfdelen week met iedere dag wel een interessante activiteit. Je kunt wel zeggen dat het m'n fulltime baan is geworden. Alleen nog eens bedenken hoe ik er behalve heel veel energie ook wat financiële vergoeding mee kan opdoen. Vrijwel dagelijks heb ik overleg en email contact met erfzoekers en deze week drie presentaties. 

De gemeente Raalte organiseerde haar tweede VAB avond waar met name de agrariërs massaal aan deelnamen. Er wordt vooral gezocht naar oplossingen voor erfbebouwing die niet meer functioneel is. De gemeente is bezig nieuw flexibeler beleid te formuleren op basis van de ervaringen van mensen die op het platteland wonen en werken. De gemeente Raalte wil faciliteren i.p.v. te moeten controleren of iedereen zich wel aan de (verouderde) regels houdt. Daarbij wordt vooral ingezet op de landschappelijke kwaliteit en het goede leven.

Een tweede gelegenheid waaraan ik mocht meewerken, was de bijeenkomst van burgemeesters, rentmeesters, ambtenaren, ontwerpers, directeuren van woningbouw corporaties, onderzoekers en anderen die zich inzetten voor de positieve ontwikkeling van het platteland. We spraken o.a. over het opzetten van een revolving fund waarmee met name de opstartfase van woonprojecten gefaciliteerd kan worden.

Tot slot deze week een mooie bijeenkomst in Arnhem waar een groep geïnteresseerden in Erfdelen in gesprek ging over het concreet maken van die droom. Sommigen kwamen alleen snuffelen en anderen hadden al ervaring met (samen) woonprojecten. Maar iedereen was duidelijk over het belang van sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen. Ook hier bleek dat er grote behoefte is aan aandacht voor elkaar en duurzaam leven.

 

17 oktober

In de mooie serie in NRC over ouder worden, deze keer een boeiend verhaal over Döstädning zoals ze dat in Zweden noemen. De Nederlandse term daarvoor zou Ontspullen kunnen zijn. Daar zijn we zelf ook mee bezig, maar niet als voorbereiding op de dood. 

Nu we de zestig gepasseerd zijn, willen we kleiner gaan wonen. Of zoals we dat op www.erfdelen.nl noemen: sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. Daar blijken honderden belangstellenden voor te zijn dus zorgen we dat die mensen in hun voorkeursregio met elkaar in contact kunnen komen. En we zijn op zoek gegaan naar leegstaande erven. Het leek niet zo moeilijk om die te vinden omdat er volgens de universiteit Wageningen vijf per dag leeg komen in Nederland. Maar er is geen lijst van dus moet je zelf op zoek.

Terugkomend op het ontspullen; kleiner en drempelloos gaan wonen, lijkt heel aantrekkelijk want je hebt minder onderhoud en minder energielasten en als je nieuw bouwt dan kan je energierekening naar nul of zelfs plus. Maar dat ontspullen, is nog wel een klusje wat je al te graag uitstelt. Toch eens het boekje van Margareta Magnusson over Döstädning kopen? Of niet, want we hebben al zoveel boeken.

 

5 november

Het lijkt erop dat de eerste ‘Erfdelen groepen’ stappen vooruit maken. Er is in de regio Salland een coöperatie in oprichting en een aanvraag in voorbereiding voor wijziging van het bestemmingsplan. 
Uit Brabant komen eveneens positieve berichten, o.a. over een filmproject waarin Erfdelen fraai in beeld gebracht wordt. In Drenthe wordt donderdag a.s. een Erfdelen avond georganiseerd en ook in de Achterhoek wordt de communicatie voortvarend opgepakt.
 
Wij hadden afgelopen week goede gesprekken op het Overijsselse provinciehuis. We gaan voor Overijssel een website bouwen waar ook vraag en aanbod faciliteiten op komen. Die site zal vervolgens voor heel Nederland beschikbaar komen. De provincie blijkt bovendien eigenaar van diverse erven die te koop worden aangeboden. Dat is misschien in andere provincies ook zo? 
Interessant detail: de Erfdelen homepage is inmiddels ruim 210.000 keer bekeken!
 
Deze tekst kwam ik tegen in het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks Deventer.
Op het platteland worden we geconfronteerd met leegstand van agrarische bedrijven en hier maken we "erfdelen" mogelijk; kleinschalige, goed inpasbare en duurzame woningbouwconcepten. 
 
 
14 november
 
Met belangstelling lees ik jullie brieven en het is fijn dat onze Erfdelen campagne zoveel positieve energie losmaakt. Duidelijk is ook dat het realiseren van dit soort dromen niet eenvoudig is. Hoe meer onderzoek ik doe hoe duidelijker dat wordt. Maar ook dat er veel bewegingen in de goede richting zijn, zie ook https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl
Steeds meer overheden beginnen dit soort initiatieven (voorzichtig) te faciliteren, financiers beginnen mee te denken en bouwers begrijpen wat duurzaam bouwen betekent.
 
Essentieel is de eerste stap waarbij een paar gemotiveerde mensen elkaar opzoeken en een helder plan maken waarmee ze naar een gemeentehuis gaan waar men positief is over dit soort initiatieven. Belangrijk is ook om daarna een erfeigenaar te vinden die geen haast heeft met verkopen zodat er tijd is om de bestemmingsplan wijziging aan te vragen. Als het erf al te koop staat, heeft het weinig zin om in gesprek te gaan want de makelaar zal er zo snel mogelijk vanaf willen.
 
Het vinden van anderen om vervolgens de woongroep compleet te maken, is niet zo lastig maar ontdekken of je bij elkaar past natuurlijk wel. Boeiend maar uitdagend en wellicht goed om daar een begeleider bij te halen. Ook al omdat er allerlei afspraken moeten volgen over geld, juridische zaken, bouwzaken, enz. Kortom, een heel gedoe.
Ik houd jullie graag op de hoogte van interessante ontwikkelingen en schrijf verder aan de handleiding die het voor (ver)kopers, overheden, financiers en andere relevante partijen makkelijker moet maken om tot mooie resultaten te komen.

image003
 
Ter informatie
 
 
27 november
 
We hadden deze maand een interessante Erfdelen avond in het mooie dorpshuis van Grolloo. Ook in Drenthe blijkt op het gebied van nieuwe woonvormen van alles in beweging te komen en gelukkig in de goede richting.
Uit onze contacten met de rijksoverheid komt naar voren dat de verantwoordelijkheid voor het plattelandsbeleid m.b.t. wonen vooral bij gemeenten en provincies ligt en dat ons initiatief met (persoonlijke) belangstelling gevolgd wordt.
Het is duidelijk dat veel afhangt van (het beleid van) die overheden en vaak ook van de persoonlijke inzet van ambtenaren en bestuurders. We ontvangen graag tips over gemeenten die (samen) woon initiatieven positief benaderen.
 
NB: op 8 november is in provinciale staten van Overijssel een motie aangenomen waarin zij vraagt om instrumenten te verkennen die kunnen bijdragen aan transitie van vrijkomende agrarische bebouwing naar nieuwe bestemmingen of sloop. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod is daarin ook genoemd.
 
 
 
 
13 december
 
Prijs 
Het laatste nieuws is dat ik gisteren een prijs heb gewonnen voor m’n Erfdelen campagne ;-)
Dat betekent dat er nog meer kans is dat we komend jaar mooie resultaten gaan boeken.
 
Extra ruimte 
Monique van Haaf, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, heeft Erfdelen onlangs onder de aandacht gebracht in de Tweede Kamer met de oproep om extra ruimte te maken voor dit soort initiatieven. 
 
Vledder
Hier wordt onderhandeld met de gemeente en de eigenaren van een erf over huurkoop.
Met vragen kun je terecht bij Daniël Vogelaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Olst
Hier is een groep al zover dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt voorbereid en er veelbelovende gesprekken gaande zijn over een concrete locatie.
 
Brabant
Er is een mooie documentaire in voorbereiding over erfgoed dat ruimte biedt aan mantelzorg  https://zorgvoordoy.nl  
 
Dat het onderwerp ook in de media leeft, is duidelijk
 
Van de Provincie Zuid-Holland kregen we de volgende informatie:
Provincie Zuid-Holland biedt gemeenten binnen de huidige kaders van de Visie ruimte en mobiliteit en de Verordening ruimte de mogelijkheid om leegstaande bebouwing een andere, passende ruimtelijke functie te geven, waarbij behoud of verbetering van de omgevingskwaliteit het uitgangspunt is. Vrijkomende bebouwing buiten bestaand stads- en dorpsgebied kan een andere functie krijgen mits de milieugebruiksruimte van omliggende agrarische bedrijven in stand blijft en er geen bovenmatige verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functie is. 
Gemeenten kunnen naast ons beleid nog aanvullend beleid hebben geformuleerd voor ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor adviseer ik u om contact op te nemen met de desbetreffende gemeente over een potentiële locatie die u in beeld hebt.
 
 
27 december
 
Nieuwsberichten uit het land
 
Tweede bijeenkomst Erfdelen regio-Arnhem 27 januari 2018
Aanmelden bij: Leo Vogels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
De Gemeente Raalte biedt ruimere mogelijkheden:
"Er kunnen andere woningtypen worden gebouwd dan de (nu gebruikelijke) vrijstaande
woningen mits deze passen in het gemeentelijk woonbeleid. Bijvoorbeeld: woonvormen met
meerdere generaties op één erf, knooperven, kleinere wooneenheden in één gebouw of een
tweede bedrijfswoning. De woonvorm moet qua verschijningsvorm / ontwerp passen in het
buitengebied (bijv. geen rijwoningen, maar meerdere woningen in een boerderijvorm).
 
 
5 januari 2018
 
Allereerst een heel gelukkig, gezond en dynamisch 2018 gewenst. 
Een jaar waarin we flinke stappen hopen te zetten met mooie woonvormen zoals Erfdelen.
 
Hieronder is te zien dat de gemeente Deventer in haar Woonvisie 2018 goede voornemens heeft. Toegegeven, voornemens zijn nog geen daden maar dit soort beleidsteksten geven hoop op resultaten.
Als er afgelopen jaar nou iets duidelijk is geworden dan is het dat gemeenten een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van (samen)woonerven. Ons advies blijft derhalve: ga eerst op zoek naar een gemeente die positief reageert op je plan en daarna pas naar een geschikt erf.
 
"We willen ruimte bieden om in te spelen op deze kwalitatieve woonvraag door het benutten van inbreidingslocaties en hergebruik van bestaande panden in de kernen en transformatie van karakteristieke, leegstaande of leegkomende panden en erven in het buitengebied. We staan open voor kleinschalige burgerinitiatieven en innovatieve ideeën die met name gericht zijn op betaalbaar wonen voor starters, het langer zelfstandig blijven wonen en de leefbaarheid in de kernen en op het platteland.”
 
"Wet- en regelgeving zijn statisch en kunnen goede wooninitiatieven in de weg staan. Om optimaal te kunnen inspelen op kansen die bijdragen aan de ambities en opgaven van deze Woonvisie, willen we daarvoor, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, ruimte en flexibiliteit bieden om te experimenteren met innovatieve woonconcepten en ideeën.
 
 
 11 januari
 
Schermafbeelding 2018 01 11 om 10.18.02
 Foutje van de redactie: Pieter Parmentier staat niet links maar rechts op de foto ;-)
 
 
26 januari
 
Op 5 maart organiseren we samen met de provincie Overijssel voor de betrokken partijen de Erfdelen Proeftuin Salland  startbijeenkomst in het stadhuis van Deventer.
De deelnemers zijn ambtelijk vertegenwoordigers van de vier gemeenten en de provincie, een bank, woningbouwcorporaties, een adviesbureau en een hoogleraar bouwkunde die het onderzoek leidt naar dit soort ruimtelijke ontwikkelingen.
We willen dit jaar met deze Proeftuin laten zien dat zulke woonprojecten ook vlot en goed ontwikkeld kunnen worden. Vervolgens kunnen andere regio’s en overheden er hun voordeel mee doen.  https://www.erfdelen.nl/proeftuin-salland
 
 
Zo kan het blijkbaar ook https://www.oererf.org
"Via de gesprekken met de gemeente Bergen op Zoom hebben we een mooie locatie voorgesteld gekregen. We zijn vervolgens gaan onderzoeken of deze locatie voor ons geschikt en mogelijk is."
 
Meer initiatieven
 
En verder
 
 
12 februari
Vandaag was ik in Achterveld, een mooi dorp in de buurt van Amersfoort. Ze doen daar ook ervaring op met Erfdelen. Na enkele jaren van plannen maken en bezwaarschriften, lijkt het erop dat dit project aan de Hessenweg dit jaar gerealiseerd gaat worden.
 
Bij mijn bezoek aan Achterveld werd me overigens ook duidelijk dat de gemeenten Leusden en Barneveld in principe positief staan t.o.v. dit soort initiatieven. 
 
5 februari: Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft in de Telegraaf gezegd dat gemeenten weer huizen moeten gaan bouwen aan de rand van de stad, in het groen.
 
Woonconcepten voor ouderen
 
Advies over gemeenschappelijk wonen
 
Rijkspercelen te koop
 
 
5 maart
 
Gezien de grote belangstelling voor de regio Salland en de Proeftuin Erfdelen die we daar ontwikkelen, organiseren we op 26 mei weer een erfzoekers bijeenkomst. Als je daar belangstelling voor hebt dan kun je je nu al bij mij aanmelden. Ook als je elders aan de slag wilt dan ben je natuurlijk welkom.
 
De startbijeenkomst voor de Erfdelen Proeftuin Salland was boeiend. Naast ambtenaren van de Sallandse gemeenten en de provincie Overijssel waren er deelnemers van diverse organisaties die naar verwachting het Erfdelen kunnen gaan faciliteren. 
 
Centraal stond de vraag wat er nodig is om dit soort (samen) wooninitiatieven vlot en goed te realiseren. Daar wordt in het hele land naar gezocht en we denken dit jaar in Salland een effectief model te ontwikkelen. Meer nieuws volgt.
 
Contactpersoon Betuwe
Margriet Dijkstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Cursus: opzetten woonproject
 
Advies gemeenschappelijk wonen
 
Mogelijkheden in gemeente Zevenaar
 
Vraag en aanbod in het noorden
 
 
Nederlandelijk
NB: wat we hier kunnen zien, is dat het platteland buiten de vier grote steden in alle opzichten (aanzienlijk) meer dan de helft uitmaakt van Nederland.
 
 
26 maart
 
Mooie ontwikkelingen in Overijssel en een goed gesprek op het provinciehuis van Brabant.
De provincie Overijssel organiseert regelmatig zogenaamde Woonkeuken bijeenkomsten waar initiatiefnemers van woonprojecten, ambtenaren, bestuurders, ondernemers en deskundigen op diverse terreinen met elkaar in gesprek gaan. Doel is om die initiatieven gerealiseerd te krijgen.
Er is daar veel belangstelling voor Erfdelen en dat helpt onze campagne zeker vooruit. 
 
In Brabant, is de verwachting dat in de komende drie jaar 1/3 van alle boeren ermee stopt! Dat is een drama maar ook een kans. Velen willen graag op het platteland wonen en investeren, waardoor erfeigenaren op een goede manier van hun erf afkomen of kunnen blijven wonen samen met anderen. Op het provinciehuis wilden ze graag meer weten over Erfdelen dus hebben we vandaag een presentatie verzorgd. Het zou zomaar kunnen dat er ook in Brabant een Proeftuin komt.
Tot slot: in april staat het Overijsselse provinciehuis op het programma omdat een aantal statenleden bijgepraat wil worden. De trein rijdt en we verwachten dat dit jaar de eerste pilot van start gaat.
 
 
3 april
 
Voor de Erfdelen ochtend op 26 mei in Salland is veel belangstelling. 
Als je eens kennis wilt maken met het concept en met elkaar dan is dat een goede gelegenheid, ook als je niet in west Overijssel wilt gaan wonen. 
Je kunt je aanmelden door te reageren op deze mail. Nadere informatie volgt.
 
En over Salland gesproken: de Proeftuin begint goed op gang te komen. In drie gemeenten is een pilot in ontwikkeling en we verwachten dat ze dit jaar flinke vooruitgang zullen boeken. Zie voor nog een kans onderstaande Funda melding.
 
Om het vinden van medestanders te vereenvoudigen zou het fijn zijn als je je voorkeursregio doorgeeft (mocht je dat nog niet gedaan hebben). En dat laatste geldt ook voor het opsturen van de enquête.
 
PS: we hebben nu ook contactpersonen in Noord Holland!
Hanneke Brandenburg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Mieke Elzenga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wil je ons vrijwilligers-werk steunen dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. 

NL88TRIO 03910 36688 t.n.v. ENF Foundation

 
Informatie
 
Boerenerf in Salland met woonbestemming voor max. drie woningen.
 
 
 
12 april
 
Er melden zich nog bijna dagelijks meer belangstellenden voor Erfdelen en we faciliteren iedereen zo goed mogelijk. Maar er komt ook veel ‘doe het zelf’ bij kijken. Te beginnen met het invullen van de enquête en het opzoeken van andere belangstellenden in de regio. 
De acht regionale contactpersonen (zie https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl) kunnen je daarbij helpen, bijvoorbeeld door het organiseren van een kennismakingsbijeenkomst.
 
Eén van die bijeenkomsten is op 26 mei van 10 tot 12 uur in Salland. Ook als je niet in Salland wilt wonen, ben je natuurlijk van harte welkom. Bijtijds aanmelden en aanwezig graag. 
De kosten zijn 10 euro. Locatie: De Oorsprong Spanjaardsdijk 68 7433 PX Schalkhaar  http://www.nieuweoorsprong.nl Afgehaald worden van station Deventer is mogelijk. 
 
Tot slot: in Mei doen we voor de derde maand op rij een Erfdelenpresentatie op een Provinciehuis.
Informatie
 
 
Wat er gebeurt als we niets doen
 
 
7 mei
Onlangs hebben we op uitnodiging van Provinciale Staten Overijssel een Erfdelen presentatie gegeven. Er was onder de Statenleden veel belangstelling en bereidheid om mee te denken, onder andere over de financiering. 
Er is ter plekke een werkgroep gevormd om uit te zoeken wat de Provincie nog meer kan doen om wonen op het platteland te faciliteren. Kortom een geslaagde bijeenkomst.
 
Veel belangstelling is er ook voor de Erfdelen bijeenkomst op 26 mei. Dit keer tevens met een mooi verhaal over en rondleiding door de naastliggende permacultuur tuin.
Tijd: 10 tot 12 uur met inloop vanaf 9.30 uur. De OorsprongSpanjaardsdijk 68, 7433 PX Schalkhaar. Kosten 10 euro en inclusief lunch 20 euro (ter plaatse te voldoen). Bijtijds aanmelden bij ondergetekende s.v.p. 
 
Informatie
 
PS: wil je ons vrijwilligers-werk steunen dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. NL88TRIO 0391036688 t.n.v. ENF Foundation
 
 
24 mei
 
 
Bovenstaand artikel heeft ruim honderd nieuwe aanmeldingen opgeleverd voor onze nieuwsbrief.
En het is trouwens toch nogal een drukke week met een presentatie op het provinciehuis in Assen voor een volle zaal met ambtenaren, statenleden en gedeputeerden. 
En dezelfde dinsdagmiddag weer een bijeenkomst van de provincie Overijssel en woensdag een geslaagde bijeenkomst van de werkgroep Proeftuin Erfdelen Salland. Morgen vrij en zaterdag de erfzoekers bijeenkomst in Schalkhaar met bijna 70 deelnemers. Wat een feest ;-)

 
PS: denken jullie aan het doorgeven van je voorkeursregio?
En ook doorgeven als je geen mail meer wilt ontvangen en/of van de lijst af wilt.
 
 
28 mei
 
Nog even over de privacy wetgeving.
Ik heb geen andere gegevens van jullie dan jullie mails en de lijst die ik met goedvinden van iedereen nu en dan rondstuur. Die lijst is waar alles om draait; zo kunnen we elkaar vinden per voorkeursregio.
Als je niet (meer) op die lijst wilt staan en/of geen mail meer wilt ontvangen dan hoor ik het graag.
De enquêteformulieren zijn anoniem en worden na de verwerking weggegooid, evenals de bijbehorende mails.
 
En dan wat leuk nieuws. We hadden 26 mei een fijne Erfdelen bijeenkomst in Schalkhaar. De opkomst was indrukwekkend, de grootste tot nu toe (met deelnemers uit het hele land en zelfs uit Zuid Frankrijk ;-) en de interesse was groot. Wil je in je eigen voorkeursregio ook zoiets organiseren dan kan de regionale contactpersoon https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl daarbij helpen en als die er niet is dan help ik je graag verder.

PS: Een financiële bijdrage om ons werk mogelijk te maken, is heel welkom. NL88TRIO 03910 36688t.n.v. Stichting ENF
 
 
4 juni 
 
Er wordt veel voorwerk gedaan en het Erfdelen begint op een aantal plaatsen nu ook concreter te worden. In Salland bijvoorbeeld waar drie groepen nog dit jaar verwachten tot overeenstemming te komen met erfeigenaren en gemeenten. 
Maar ook in de Betuwe waar een groep samenwerkt met de rentmeester van een landgoed (zie onder).
Dat is mooi want we willen natuurlijk laten zien dat Erfdelen een helder concept is en ook nog uitvoerbaar.
 
Betuwe
Meer erfdelers gezocht voor het project Wuustweg 1 op de Heerlijkheid Hemmen
Met een groepje van 6 erfdelers (4 huishoudens) zijn we in overleg met het landgoed Heerlijkheid Hemmen over het her-ontwikkelen van een vrij liggende monumentale boerderij uit 1909 in het buitengebied. Er staat nu een hallehuis boerderij met voorhuis en deel, met daarnaast een kapschuur en tabaksschuur. Wellicht kan er nog een pand bijgebouwd en/of schuren vervangen worden door nieuwbouw. De boerderij ligt aan een rustig onverhard pad in de landerijen, niet ver van het beboste parkachtige deel van het landgoed, de Linge en Rijn, net onder Wageningen. 
We zoeken meer erfdelers om samen een woonvereniging/CPO op te richten en de plannen verder uit te werken, in goed overleg met het landgoed.  Als je interesse hebt, neem dan contact op met Wout van der Poel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Margriet Dijkstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
19 juni
 
Eerder deze maand waren we met de Woonkeuken naar de Provada om tijdens die vastgoedbeurs in Amsterdam o.a. wat te vertellen over Erfdelen. De Woonkeuken is een mooi initiatief van de provincie Overijssel om samen te werken aan de transitie van vastgoed, bouwen en wonen.
 
Proeftuin Erfdelen Salland

Er zijn drie onderwerpen waaraan op dit moment gewerkt wordt: onderzoek, financiering en realisatie.

- Van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen kregen we de onderzoeksopzet en die ziet er goed uit.
- Voor financiering is Provinciale Staten actief aan het meedenken en is aan GS gevraagd dat ook te doen.
- Een groep aanpakkers is bezig om de uitvoering voor te bereiden.

Kortom, we gaan dit jaar resultaten boeken.
 
En ons eigen project in Diepenveen gaat binnenkort een nieuwe fase in bij het indienen van de aanvraag voor het pré advies. Als daar een positieve reactie op komt dan is de volgende stap de aanvraag wijziging bestemmingsplan.
 
 
26 juni
 
In de gemeenten Holten en Diepenheim (zie onder) zijn mogelijkheden om een Erfdelen project te starten.
Belangstellenden kunnen zich daarvoor bij mij aanmelden.
We organiseren dan binnenkort een informatie/kennismakingsbijeenkomst.
 
Informatie Diepenheim
Erf nu beschikbaar op een landgoed in de omgeving van Diepenheim.
Vergunning voor het bouwen van vijf duurzame woningen in verschillende afmetingen waarvan twee in de boerderij (zie schets). Bouwgrond op basis van erfpacht.
 
Holten
Hierover later meer.
 
Schermafbeelding 2018 06 25 om 17.03.01
 
 
 
6 juli
 
Deze week was ik voor overleg in Gent bij de organisatie Cohousing.
Een inspirerende ontmoeting en wellicht een eerste stap naar Europese samenwerking t.b.v. vernieuwende sociale woonvormen!
Ook in het zuiden maar dan wat dichterbij is op 16 september de Inspiratiebijeenkomst Eco-community Noord Brabant. Aanmelding is mogelijk bij Tanja Nolten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Meer over Co-housing
 
Voor het geval de boerderij een monument blijkt te zijn
 
 
24 juli
 
De Erfdelen bijeenkomst in Diepenheim is op zaterdagochtend 22 september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan bij mij. Ook voor de provincie Utrecht is veel belangstelling. Wie wil een bijeenkomst (helpen) organiseren?
 
Vanuit de media krijgen we regelmatig vragen over Erfdelen. SBS6 maakt een nieuw programma getiteld Nederland van boven. Het idee is om daarin ook aandacht te besteden aan nieuwe woonvormen zoals Erfdelen.
 
Bouwen
 
Ervaringsdeskundigheid
 
 
8 augustus
 
Provinciale Staten van Overijssel heeft een motie aangenomen waar (kort om de bocht) in staat dat de provincie een (financiële) bijdrage zou moeten leveren aan het realiseren van kleinschalige wooneenheden voor jong en oud o.a. in VAB’s (voormalige agrarische bebouwing).
In het kader van de Proeftuin Erfdelen Salland zullen we die motie betrekken bij de inventarisatie door de werkgroep die onderzoek doet naar de financiële drempels en kansen.
 
Partnernieuws
 
 
21 augustus

Meer dan 600 huishoudens krijgen inmiddels deze brief 
en diverse projecten worden steeds concreter!
Hieronder nog wat losse berichten over initiatieven in het land.
Als je ook iets te melden hebt dan zet ik het met plezier in een volgende brief.
Morgen een interview met studenten van de internationale summer school over Innovation for healthy living and happy ageing.
Daarna even op vakantie en vervolgens weer verder met deze mooie campagne.
 
Bijeenkomsten
Breda 16 september Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diepenheim 22 september Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Utrecht, is in voorbereiding
 
Zo kan het ook
 
Nuttige informatie
 
 
21 september
 
Er is weinig tijd om uit te rusten van de vakantie want er staan allerlei besprekingen en bijeenkomsten op de agenda. 
Onder andere een bijeenkomst van de Provincie Gelderland over Europese en provinciale subsidiemogelijkheden m.b.t. nieuwe concepten voor vrijkomende agrarische bebouwing. Er lijken kansen te zijn. Meer nieuws volgt.
 
 
De link gaat over een andere mogelijkheid m.b.t. financiering van woonprojecten zoals Erfdelen en de andere over betaalbaar duurzaam bouwen. Kortom, ook daarin zijn interessante ontwikkelingen gaande.
 
 
Tot slot: de volgende Erfdelen bijeenkomst is op 10 november in de Provincie Utrecht. Meer informatie volgt.
 
 
PS: wilt u ons vrijwilligers-werk steunen dan is een bijdrage op onze rekening heel welkom. 
NL88TRIO 03910 36688 t.n.v. Stichting E.N.F.
 
 
 
 
22 september
 
P9220006
 
We hadden een mooie bijeenkomst op Erve de Helle bij Diepenheim. In een prachtige omgeving, op een fraai erf in een karakteristieke schuur werden we geïnformeerd over de plannen voor het erf door rentmeester Jan Zandvoort van Rentambt Weldam en architect Hans Douwes. 
 
Bijzonder is hier dat er een kant en vrijwel klaar plan ligt en dat er al overeenstemming is met de gemeente. Dat scheelt een hoop gedoe. Nou nog vijf huishoudens vinden die er willen wonen en het kan gerealiseerd worden. De eerste belangstellenden hebben zich gemeld. 
 
Een belangrijke vraag is nog wel in hoeverre die huishoudens willen samenwerken bij de voorbereidingen, bij de bouw en daarna? Maar duidelijk is dat hier een kans ligt op heerlijk wonen en aandacht voor elkaar.
 
Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
7 oktober   Wat is er aan de hand met het platteland?

Sinds het online gaan van deze site hebben ruim duizend mensen positief, of zelfs enthousiast, gereageerd. "Ja, zo willen wij ook wel wonen."

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. En dan vooral buiten de randstad.

Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen[1] op voormalige boerenerven lijkt velen dus aantrekkelijk maar er worden nog weinig projecten gerealiseerd. Daar zijn enkele redenen voor: je hebt meestal een wijziging van het bestemmingsplan nodig, de voorinvestering kan fors oplopen en banken verstrekken geen lening als je geen onderpand hebt en kopen kan pas als de bestemmingsplanwijziging rond is. 

Helaas zijn er veel overheden die daar niet zomaar aan willen, meer woningen op het platteland. De tekst “Een woning hoort eigenlijk niet in het buitengebied” komt uit een voorlichtingsfilmpje van de overheid. Dus wel megastallen maar geen woningen, denk je dan als gemotiveerde burgers die met enkele anderen een erf willen ontdoen van ontsierende stallen met asbestdaken om daarvoor in de plaats enkele duurzame kapschuurwoningen te bouwen. Zo'n ontwikkeling heeft vele voordelen, ga maar na:

  • Er komt weer vitaliteit op het platteland en de voorzieningen in de kernen profiteren ervan.
  • De boer die stopt, kan z'n erf verkopen. Dat is nu vaak niet zo.[2]
  • Oude gebouwen en asbestdaken worden gesaneerd.
  • Samen wonen op een erf biedt mogelijkheden voor spullen delen en aandacht voor elkaar.

Bovendien was onlangs in het nieuws dat er een miljoen huizen bij moet komen, neemt het aantal voorzieningen voor ouderen af, gaat het leefklimaat in de steden achteruit, kunnen velen een huis in de stad niet meer betalen en zijn er drie miljoen landgenoten die geheel of gedeeltelijk thuis werken. Die hoeven dus niet in de stad te wonen en kunnen dankzij glasvezel thuis ook de hele wereld bereiken.

"Een mooi plan meneer Parmentier maar wat is de meerwaarde en is dit niet vooral in uw eigen belang?"

Hè wat? Vraagt u dat ook aan mensen die een kavel in een buitenwijk willen kopen?

Ik verzin dit niet. Dit soort vragen krijg je te horen als je met je mooie plan bij de gemeente komt. En dan moet je dus met meer argumenten komen. Dat je bereid bent te investeren in de sanering van een vervallen erf waarvan nog onduidelijk is wat je bij archeologisch en ecologisch onderzoek tegenkomt. Dat je best wilt meewerken in het kader van de regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). En dat je bereid bent om 20.000 euro te betalen voor de wijziging van het bestemmingsplan en vervolgens natuurlijk de rest van je leven OZB en andere belastingen. Je zou zeggen dat dat net zo goed van economische betekenis is als wat de agrarische sector bijdraagt aan de samenleving. 

Krimp

Dat er nog wat werk te doen is moge blijken uit het volgende. We krijgen de laatste tijd merkwaardige berichten uit krimpgemeenten. Erfdelen wordt er actief tegengewerkt met het argument dat het de leegstand in de kernen zou bevorderen!

Proeftuin

Om op regionale schaal een model te ontwikkelen waarmee we het realiseren van nieuwe wooninitiatieven op het platteland kunnen faciliteren, hebben we de Proeftuin Erfdelen Sallandgestart. Daarin doen we dit jaar samen met overheden, banken, rentmeesters, woningcorporaties & wetenschappers onderzoek naar de verschillende aspecten als financiering, duurzaam bouwen, beleid en bereidheid tot medewerking, juridische insteek, beschikbaarheid van en behoefte aan erven, enz.

Om ook anderen dan de welgestelden in staat te stellen om zo mooi te wonen, hebben we een financiële werkgroep die in het kader van de Proeftuin onderzoekt wat de mogelijkheden zijn en wat nog verbeterd kan worden. Te denken valt aan subsidie of een garantiefonds waardoor de voorfinanciering gedekt kan worden en/of andere financiers over de streep getrokken.

Serrestallen

Met overheidssubsidie zijn in de afgelopen jaren een paar duizend serrestallen gebouwd. Waarschijnlijk met het idee: beter voor mens en dier in de stal want zo waait de methaan mooi naar buiten. En ook andere (grootschalige) bedrijven kunnen doorgaan met bouwen "want dat is goed voor de economie".

          Schermafbeelding 2018 10 18 om 11.02.02

Gelukkig wordt sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland en dan mooi passend in het landschap, steeds populairder. 

 

[1]Onderdeel van het concept is ook een ruimte voor gezamenlijk gebruik, bijvoorbeeld voor gezamenlijk eten, muziek maken of een werkplaats.

[2]Gemiddeld stoppen vijf boeren per dag en in Brabant is de verwachting dat in de komende drie jaar 1/3 van alle boeren stopt! De helft van alle 54.000 boerderijen staat in Brabant, Gelderland en Overijssel. Daar wordt de leegstand dus enorm. Maar ook in andere delen van het land wordt de verpaupering steeds zichtbaarder.

 

10 oktober

Op 10 november organiseren we op een zeer toepasselijke locatie vlakbij Utrecht stad een landelijke kennismakingsbijeenkomst. Het draait dan om kennismaking met het concept Erfdelen en met elkaar.
 
Het programma duurt van 10.30 tot 12.30 uur met inloop vanaf 10 uur.
Naast een presentatie over het concept Erfdelen is er ruimschoots 
gelegenheid voor het stellen van vragen en in gesprek gaan met elkaar.
 
Als je ook wilt deelnemen aan de lunch dan horen we dat graag bijtijds.
De kosten van deze ochtend bedragen 10 euro en van de lunch 15 euro.
De deelnemersbijdrage (meer mag ook) graag overmaken op rekeningnummer: NL88TRIO0391036688 t.n.v. ENF Foundation
 
Locatie: Voordorpsedijk 35 Groenekan (3 km vanaf station Utrecht Overvecht)
http://www.boerderijfortzicht.nl Aanmelden uiterlijk 3 november.
 
 
18 oktober
 
Aanmelden voor de Erfdelen bijeenkomst op 10 november in Groenekan/Utrecht kan nog tot 3 november. Een mooie toevoeging aan het programma is een workshop met de mensen van bureauviertel.nl "Zet je dromen in de steigers!"
 
Ook voor de bijeenkomst op 24 oktober in Meppel zijn nog een paar plaatsen vrij. Informatie en aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Nieuwe site Provincie Overijssel
 
Herbestemming Noord
 
Juridisch advies en mediation
 
Co-housing in het buitenland
 
 
27 oktober
 
Er zijn weer diverse positieve ontwikkelingen. Zo kregen we deze week tientallen nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrieven, hadden we een succesvolle bijeenkomst in Meppel en is die van 10 november in Groenekan geheel volgeboekt!
Bovendien zijn er diverse groepen (o.a. in de regio's Nijmegen, Salland en Drenthe) die goede vorderingen maken. 
Mooi nieuws is ook dat de provincie Gelderland een subsidieregeling heeft ingesteld waardoor gemeenten en erfeigenaren de kosten vergoed krijgen als ze adviseurs inhuren voor vernieuwende erftransformaties zoals Erfdelen. Zie https://forum.gelderland.nl/vab/default.aspx
 
CPO
 
Gemeenschappelijk wonen
 
Nog een interessante ontwikkeling
 
 
 
Citaten van belangstellenden
 
Wat een mooie ontwikkelingen!  Het stroomt, dat is duidelijk. 
 
Wat een mooi initiatief Erfdelen! Prachtig dat u er al zover mee bent. Het concept spreekt me erg aan. Lijkt me aantrekkelijk om zo te wonen. 
 
Via de site hetkanwel heb ik kennis genomen van jullie activiteiten. Wat een super initiatief!  
Graag blijf ik op de hoogte en wil ik mij aanmelden voor jullie nieuwsbrief. 
 
Wat een mooi initiatief! Wil je me op de lijst van nieuwsbrieven zetten?
 
Zojuist las ik over dit geweldige initiatief!!! Speel al jaren met deze gedachte en geloof sterk in deze manier van samen wonen en er zijn voor elkaar.
 
Wij zijn zeer geïnteresseerd in het erfdelen concept. We willen graag de nieuwsbrief ontvangen. 
 
Ik vind het een heel goed initiatief om de krachten te bundelen en boerderijen om te vormen tot woonruimte voor meerdere gezinnen/mensen. Mijn hart gaat daar sneller van kloppen.
 
Ik wil graag de nieuwsbrief over erfdelen gaan ontvangen. Deze ontwikkeling lijkt me fantastisch!
 
Wat een energie gaat er uit van jullie initiatief.
 
We zijn niet alleen razend benieuwd, maar zouden in de toekomst ook heel graag ons steentje willen en kunnen bijdragen om dit geweldige alternatief kracht bij te zetten.
 
Geweldig initiatief! Bij deze meld ik me graag aan voor de Nieuwsbrief.
 
Prima initiatieven, sluiten aan bij mijn interesse en gewenste vormgeving van leven in de toekomst.
 
 
10 november 
 
PB100002
 
Bijeenkomst voormalige varkensstal Groenekan (70 deelnemers)
 
PB100007
 
Over een paar weken is de volgende bijeenkomst, dan in Noord Holland. En op 12 januari organiseert Bureau Viertel in Nijmegen een cursus. Meer informatie volgt.
 
 
15 november
 
Sinds 1 november ben ik adviseur bij de KNHM. Dat betekent o.a. dat ik groepen met initiatieven kan gaan ondersteunen en altijd kan terugvallen op heel veel expertise van de KNHM http://www.knhm.nl
 
Financiering: behalve in Drenthe en Gelderland wordt nu ook in de provincie Overijssel een mogelijkheid gecreëerd voor subsidiëring. Meer nieuws volgt.
 
De sfeervolle Erfdelen bijeenkomst in Groenekan/Utrecht trok ruim 70 belangstellenden. 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt georganiseerd in Noord Holland op donderdagavond 13 december in Wormerveer. Voor informatie en aanmelden: Mieke Elzenga  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op 12 januari is er een cursusdag in Nijmegen http://bureauviertel.nl/zet-je-dromen-in-de-steigers-erfdelen
 
Tot slot: Henk van Paassen is regiocoördinator geworden voor midden NL (Gelderland, Utrecht).
 
 
27 november
 
Mede n.a.v m'n presentatie voor Provinciale Staten heeft Overijssel twee miljoen euro beschikbaar gesteld om pilots zoals Erfdelen mogelijk te maken. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt en het voornemen is om niet teveel regels in te bouwen.
 
En verder zijn de rentmeesters van ASR bereid om mee te werken (ASR is eigenaar en beheerder van 38.000 hectare en daarmee ook van veel landgoederen en erven); ziet de Rabobank mogelijkheden en is de Ter Steege Groep bereid om te investeren.
 
Kijk, zo begint er ook financieel beweging te komen in de goede richting.
 
Vrijwillige bijdragen zijn nog steeds heel welkom
ENF: NL88TRIO0391036688
 
 
PS: de regionale contactpersonen zijn de vinden op https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl
 
Boeiend boek
 
 
Facebook
 
 
3 december
 
Hierbij in de bijlagen de meest recente enquête resultaten en de lijst van belangstellenden. Er melden zich nog vrijwel dagelijks nieuwe liefhebbers voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland. Dat is mooi want daardoor raken steeds meer overheden, financiers en andere partijen ervan overtuigd dat er kansen zijn voor woongroepen, erfeigenaren en een vitaal platteland.
 
PS: De eerstvolgende bijeenkomst wordt georganiseerd in Noord Holland op donderdagavond 13 december in Wormerveer. Voor informatie en aanmelden: Mieke Elzenga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Op 12 januari is er een cursusdag in Nijmegen. Meld je bijtijds aan want anders vis je achter het net! http://bureauviertel.nl/zet-je-dromen-in-de-steigers-erfdelen
 
Humanistisch café Deventer
 
 
Over herbestemmen
 
 
Over ecodorpen
 
 
14 december
 
Bij deze mijn laatste nieuwsbrief van het jaar. Waarin heel veel in gang is gezet. 
Onze ambitie voor 2019 is dat de eerste pilotprojecten van de grond komen. 
Mede dankzij jullie positieve inzet gaat dat gewoon lukken ;-)
 
Mooie feestdagen gewenst
Pieter Parmentier
E.N.F.: NL88TRIO0391036688
 
PS: op 12 januari is de cursusdag in Nijmegen. Meld je bijtijds aan want anders vis je achter het net! http://bureauviertel.nl/zet-je-dromen-in-de-steigers-erfdelen
 
Hennepbouw
 
Prachtig boek voor onder de kerstboom

Vanaf eind 2024 verbod op asbestdaken

Essent hoopt de komende zes jaar zo'n 625.000 zonnepanelen te plaatsen, met name op boerderijen en stallen. Zo'n aantal zonnepanelen produceert net zo veel stroom als ongeveer 60.000 huishoudens verbruiken. Het concern heeft al contracten met zo'n zeventig bedrijven om de asbestdaken te vervangen.

In Nederland is nog 68 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. Hiervan is 80 procent in handen van agrariërs. Tegen eind 2024 moeten al deze daken vervangen worden, maar agrariërs zouden de investering van ongeveer 30.000 euro per 1.000 vierkante meter erg hoog vinden en de subsidiepot voor de verwijdering van de daken is al leeg.

 

 

ATT000055
 
Een mooi motto voor Erfdelen ;-)