P3170024

Erfdelen

 

 

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe links van relevante websites en artikelen over diverse onderwerpen die je tegenkomt als je met Erfdelen aan de slag wilt. Tips zijn natuurlijk welkom.

 

Vergelijkbare (maar grootschaliger) initiatieven

http://www.iewan.nl

https://www.bwwb.nu

http://www.vriendenerf.nl

https://www.eemgoed.nl

https://www.aandedreef.nl

http://www.omslag.nl/wonen/woongroepen.html 

https://www.lvgo.nl/woongroep/woongemeenschap-de-kamp

https://www.hetkanwel.net/2017/04/07/arneco-woonboerderij

https://tinyfindy.nl/woonlocaties/een-grote-toekomst-voor-erfdelen

https://dekleurvangeld.nl/eigen-leefomgeving-vormgeven-is-buitenkans

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/samenwonen-met-je-schoonouders

 

Serrestallen

Serrestallen

 

Beleid

https://www.nvm.nl/-/media/files/nvmopenbaar/visies/alv/samen-naar-een-vitaal-buitengebied---2017.pdf

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo

https://www.deventer.nl/stappenplan

http://www.herbestemmingnoord.nl/herbestemming-noord-over-gemeentelijk-vab-beleid-vrijkomende-agrarische-bebouwing

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/bouwen-en-wonen/ruimte-voor-ruimte.aspx 

https://www.zininbuiten.eu/hoe-krijg-bestemmingsplan-gewijzigd-buitengebied/

 

Financiering

Met name banken die veel boeren als klant hebben, zijn zeer ge├»nteresseerd in woongroepen die willen investeren in Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's). Maar ook woningcorporaties, gemeenten, provincies, Natuurmonumenten, social investors, rentmeesters e.a. kunnen belangstelling hebben.

https://dekleurvangeld.nl/6-tips-om-anderen-droomhuis-bouwen

https://www.triodos.nl/nl/zakelijk/lenen/krediet-aanvragen-pagina/aanvraagformulier-kredieten

https://www.ecodorpboekel.nl/ecodorp-boekel-heeft-een-bank

https://forum.gelderland.nl/vab/default.aspx 

https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/wonen-en-welzijn/ruimtelijke-kwaliteit

https://www.restauratiefonds.nl

 

Subsidies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken 

RVO ontving van u bericht met betrekking tot de subsidievoorwaarden voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.  

Vooropgesteld dat wij uw initiatieven waarderen t.a.v. het landelijk bevorderen dat gemeenten en andere partijen gaan meewerken aan projecten, is de subsidie regeling niet voor deze activiteiten bedoeld. De Stimuleringsregeling is bedoeld om concrete projecten te realiseren.

In de praktijk blijkt dat veel initiatieven niet van de grond te komen omdat er geen locatie beschikbaar is, door als voorwaarde te stellen dat er een locatie beschikbaar is dan wel dat de gemeente een inspanningsverklaring afgeeft wordt voorkomen dat subsidies worden uitgekeerd zonder dat er voldoende concreetheid is t.a.v. een project.

In geval u een concreet project heeft, waarvoor een procesbegeleider moet worden ingehuurd die de haalbaarheid gaat onderzoeken dan is daarvoor (onder de gestelde randvoorwaarden) subsidie voor mogelijk.

 

Duurzaam bouwen

https://www.kuub.info/expertise

https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen

http://www.ecowijkdekiem.nl/de-ideale-woning

https://www.buildingcommunity.nl

https://kalkhennepnederland.nl

http://orgabouw.nl

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/duurzaam-bouwen-met-bamboe-hennep-en-zout

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/27823/kringloopwinkel-bewijst-duurzaam-en-circulair-bouwen-hoeft-niet-duur-te-zijn

 

Energie

https://www.ecodorpboekel.nl/zelfvoorzienend-qua-energie

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp

 

Achtergrondinformatie

http://www.agrarischerfgoed.nl

https://iceb.nl/nieuwbouw-met-een-groep

http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/de-federatie

https://www.zuid-holland.nl/@18309/agrarische-panden/?reload=true

http://www.platform31.nl/publicaties/hoe-richt-je-een-wooncooperatie-op  

 
 
Publiciteit
 
 
https://www.hetkanwel.net/2016/07/29/erfdelen
https://www.hetkanwel.net/2018/05/16/wonen-op-platteland-erfdelen/#comment-95234

http://www.jijenoverijssel.nl/5410/erfdelen

https://www.zininbuiten.eu/erf-delen/honderden-mensen-willen-erf-delen 

http://ecodorpennetwerk.nl/erfdelen

https://netwerkplatteland.nl/blog/erfdelen-vitaal-wonen-op-het-platteland

https://www.linkedin.com/pulse/erfdelen-pieter-parmentier

https://www.trouw.nl/samenleving/ouderen-kruipen-bij-elkaar-om-zorg-te-delen~a8140925

http://www.groupiussettled.nl/woonvormen-ouderen-overzicht

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/erfdelen

https://voordebuurt.nl/content/samen-oud-worden-op-het-erf

https://maatschapwij.nu/doe-mee/initiatieven/erfdelen

https://futureproof.community/oplossingen/erfdelen 

https://www.destentor.nl/olst-wijhe/plan-om-vrijkomende-boerderijen-via-website-weer-te-vullen~a7522644

https://nos.nl/artikel/2278846-kabinet-stimuleert-wooninitiatieven-voor-fitte-ouderen.html 

https://www.volkskrant.nl/es-b8bece50 

https://www.imagro.nl/nl/actueel/de-boerenkantoortuin-en-andere-oplossingen-voor-plattelandsleegstand/313

https://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/erfdelen-duurzaam-samen-op-het-platteland

 

Aanbod vastgoed

https://www.biedboek.nl/nl

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/01927_poster-agrarischvastgoed-online.pdf

 

 

Cursus: opzetten woonproject
 
 
Advies gemeenschappelijk wonen
 
 
Niets nieuws onder de zon. Bruntenhof (1621) Utrecht

csm bruntenhof ea36fc5687