P3170024

Erfdelen

 

 

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe links van relevante websites en artikelen over diverse onderwerpen die je tegenkomt als je met Erfdelen aan de slag wilt. Tips zijn natuurlijk welkom.

 

Partnerorganisaties

https://nl.woongroep.net

https://www.tinyhousenederland.nl

 

https://kopgroepwonen.nl/homepage/over-ons/partners/erfdelen-noord-brabant

https://www.rabobank.nl/kennis/d011185496-case-erfdelen-is-een-mooie-bloem-in-het-boeket-met-seniorenwoningen 

 

Vergelijkbare (maar grootschaliger) initiatieven

http://www.iewan.nl

https://www.bwwb.nu

http://www.vriendenerf.nl

https://www.eemgoed.nl

https://www.aandedreef.nl

http://www.omslag.nl/wonen/woongroepen.html 

https://www.binnentuin-hoflindebeek.nl/index.php

https://www.lvgo.nl/woongroep/woongemeenschap-de-kamp

https://www.hetkanwel.net/2017/04/07/arneco-woonboerderij

https://tinyfindy.nl/woonlocaties/een-grote-toekomst-voor-erfdelen

https://dekleurvangeld.nl/eigen-leefomgeving-vormgeven-is-buitenkans

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/samenwonen-met-je-schoonouders

 

Cohousing Belgi├ź
https://www.cohousingprojects.be/index.php

whttp://www.gemeengoed.be

 

IMG_4474.png

 

Beleid

Uitdaagrecht https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/1331-deventer-uitdaagrecht-in-bewonersinitiatieven

https://www.nvm.nl/-/media/files/nvmopenbaar/visies/alv/samen-naar-een-vitaal-buitengebied---2017.pdf

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo

https://www.deventer.nl/stappenplan

http://www.herbestemmingnoord.nl/herbestemming-noord-over-gemeentelijk-vab-beleid-vrijkomende-agrarische-bebouwing

https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bouwen-en-wonen/ruimte-voor-ruimte

https://www.brabantadvies.com/publicaties/advies-over-een-nieuwe-aanpak-voor-rood-en-groen

https://www.zininbuiten.eu/hoe-krijg-bestemmingsplan-gewijzigd-buitengebied

 

Financiering

Met name banken die veel boeren als klant hebben, zijn zeer ge├»nteresseerd in woongroepen die willen investeren in Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's). Maar ook woningcorporaties, gemeenten, provincies, Natuurmonumenten, social investors, rentmeesters e.a. kunnen belangstelling hebben.

https://www.herbestemming.nu/nieuws/nieuw-boerderijenfonds-stimuleert-herbestemming-van-historische-boerderijen

https://dekleurvangeld.nl/6-tips-om-anderen-droomhuis-bouwen

https://www.triodos.nl/nl/zakelijk/lenen/krediet-aanvragen-pagina/aanvraagformulier-kredieten

https://www.ecodorpboekel.nl/ecodorp-boekel-heeft-een-bank

https://forum.gelderland.nl/vab/default.aspx 

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/ruimtelijke-kwaliteit

https://www.restauratiefonds.nl

 

Subsidies

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken 

RVO ontving van u bericht met betrekking tot de subsidievoorwaarden voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. De Stimuleringsregeling is bedoeld om concrete projecten te realiseren.

In de praktijk blijkt dat veel initiatieven niet van de grond komen omdat er geen locatie beschikbaar is. Door als voorwaarde te stellen dat er een locatie beschikbaar is dan wel dat de gemeente een inspanningsverklaring afgeeft, wordt voorkomen dat subsidies worden uitgekeerd zonder dat er voldoende concreetheid is t.a.v. een project.

In geval u een concreet project heeft, waarvoor een procesbegeleider moet worden ingehuurd die de haalbaarheid gaat onderzoeken dan is daarvoor (onder de gestelde randvoorwaarden) subsidie mogelijk.

 

Duurzaam bouwen

https://www.kuub.info/expertise

https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen

http://www.ecowijkdekiem.nl/de-ideale-woning

https://www.buildingcommunity.nl

https://kalkhennepnederland.nl

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/duurzaam-bouwen-met-bamboe-hennep-en-zout

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/27823/kringloopwinkel-bewijst-duurzaam-en-circulair-bouwen-hoeft-niet-duur-te-zijn

 

Energie

Hulp van een Energiecoach: https://www.independer.nl/energie/info/besparen/energiecoach 

https://www.zelfstroom.nl/zonnepanelen/wat-is-een-zonnestroomsysteem/zo-duurzaam-is-zonne-energie

https://www.ecodorpboekel.nl/zelfvoorzienend-qua-energie

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp

 

Achtergrondinformatie

http://www.agrarischerfgoed.nl

https://iceb.nl/nieuwbouw-met-een-groep

http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/de-federatie

https://www.zuid-holland.nl/@18309/agrarische-panden/?reload=true

http://www.platform31.nl/publicaties/hoe-richt-je-een-wooncooperatie-op

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/10/zes-keer-een-bod-gedaan-nog-steeds-geen-huis-a3986492  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/16/hoe-de-overheid-zelf-de-woningnood-creeerde-a3996946

https://www.platform31.nl/publicaties/woonvarianten-voor-senioren-hoe-krijg-je-ze-van-de-grond

https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/landelijk-gebied/natuur-landschap/inventarisatie-leegstand-agrarisch-vastgoed

https://www.stannah.nl/informatie/langer-thuis-senioren-woon-en-leef-gids/#special_section_18

Hoe hou je het gezellig op het erf
 
Onderzoek collectieve woonvormen

 

Schermafbeelding_2020-11-01_om_13.56.46.jpeg
 
 
Publiciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.destentor.nl/olst-wijhe/plan-om-vrijkomende-boerderijen-via-website-weer-te-vullen~a7522644

https://www.trouw.nl/es-ba9a6d19 

https://www.hetkanwel.nl/2018/05/16/wonen-op-platteland-erfdelen/#comment-95234

http://www.jijenoverijssel.nl/5410/erfdelen

https://www.zininbuiten.eu/erf-delen/honderden-mensen-willen-erf-delen 

http://ecodorpennetwerk.nl/erfdelen

https://netwerkplatteland.nl/blog/erfdelen-vitaal-wonen-op-het-platteland

https://www.linkedin.com/pulse/erfdelen-pieter-parmentier

https://www.trouw.nl/samenleving/ouderen-kruipen-bij-elkaar-om-zorg-te-delen~a8140925

http://www.groupiussettled.nl/woonvormen-ouderen-overzicht

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/erfdelen

https://voordebuurt.nl/content/samen-oud-worden-op-het-erf

https://maatschapwij.nu/doe-mee/initiatieven/erfdelen

https://futureproof.community/oplossingen/erfdelen 

https://nos.nl/artikel/2278846-kabinet-stimuleert-wooninitiatieven-voor-fitte-ouderen.html 

https://www.volkskrant.nl/es-b8bece50 

https://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/erfdelen-duurzaam-samen-op-het-platteland

https://pastamedia.wetransfer.com/downloads/ac19fb8eeb3e73e8466b7f0fb30ac44020181207140209/bc83462416f1a020ae3d4602eca8a79120181207140209/322ebb

https://stadszaken.nl/artikel/3138/eerste-erfdelenproject-van-start-in-overijssel 

 

Aanbod vastgoed
  
Advies gemeenschappelijk wonen
  
Niets nieuws onder de zon. Bruntenhof (1621) Utrecht

csm bruntenhof ea36fc5687