P3170024

Erfdelen

 

 

 

Als pionierende erfdelers delen we graag onze ervaringen en die van (ervarings)deskundigen met andere belangstellenden.

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.13.35

Ons advies voor een goed resultaat is de volgende stappen volgorde.

 • Persoonlijke wensen                    
 • Vorming kerngroep           
 • Planvorming op hoofdlijnen
 • Polsen gemeenten *            
 • Vinden locatie **
 • Contact met omwonenden
 • Uitbreiding groep ***
 • Afspraken groep
 • Bestemmingsplan wijziging
 • Bouwplannen
 • Financiering
 • Koopovereenkomst
 • Uitvoering

* Wat we iedereen aanraden is om eerst met je plan een gemeente te zoeken die er positief over is. Lang niet alle gemeenten zijn nog zover en ook de provincies verschillen in beleid.

** Het vinden van geschikte erven wil nog weleens lukken via de gemeente, de Rabobank, rentmeesters en makelaars.

*** In de praktijk blijkt dat groepsvorming nog niet zo makkelijk is. Een van de manieren om dat te bevorderen, is natuurlijk door bijeenkomsten te organiseren. Een andere optie is de deelname aan cursussen zoals die van Bureau Viertel in Nijmegen.

NB: voor het vinden van medestanders met dezelfde voorkeursregio kun je natuurlijk onze deelnemerslijst gebruiken of een oproep doen in onze nieuwsbrief.

 
 
Adviezen van deskundigen
 
Juridische vorm: verschillende modelstatuten van zowel stichting als (cooperatieve) vereniging zijn volop te vinden op internet. Maar zorg dat je na een goed gesprek met een notaris de rechtsvorm kiest en statuten op maat laat maken. Advies: kies voor eenvoudige standaardstatuten en "snij specifieker op maat" met een huishoudelijk reglement . Alle latere aanpassingen kunnen dan eventueel vaak zonder tussenkomst van een notaris.
De vereniging is logisch als er sprake is van leden, een officiële vereniging met oprichtingsakte is daarna bijna vanzelfsprekend als er financiële zaken moeten worden geregeld met elkaar. Een coöperatieve vereniging is een volgende stap die veel meer mogelijkheden biedt in zowel initiatief-, CPO als exploitatie/ VvE- fase. De NCR (nationale coöperatieraad) heeft spreekuur en workshops voor meer informatie.
 
Over de woonvereniging
Het was in de jaren 70 en 80 een populaire rechtsvorm voor woongroepen, kommunes e.d. Het is in de jaren 80 pijnlijk misgegaan toen de Rabobank hypotheek voor 20 of 30 jaar had verstrekt aan woonverenigingen waarvan de leden allen een uitkering hadden en de aflossing niet rond kregen. Rabobank heeft er toen financieel verlies op geleden, leden hoofdelijk aangesproken en verstrekt daarom nu geen leningen/hypotheek meer aan dergelijke rechtsvorm. Daarom wordt de coöperatie vaak als een betere rechtsvorm gezien omdat aansprakelijkheidsbescherming voor de leden gegarandeerd is door een vooraf door de leden bepaald maximum bedrag in geval aansprakelijkheid. Met de opties van ‘beperkte’ en ‘uitgesloten’(=geen) aansprakelijkheid.
Maar op zich kan de woonvereniging goed werken als er een goed financieel beleid ook inzake aansprakelijkheid wordt gevoerd. Woonvereniging geeft uitdrukking aan ‘veel samen doen en samen delen’ en is daarmee de tegenhanger van de ‘vereniging van eigenaren’, die juist bedoeld is voor zelfstandige leden, die juist weinig samen willen doen, maar wel bijvoorbeeld gezamenlijk een gang en een groepsruimte en parkeerplaats delen. 
Ik vind dat de inhoud, de visie die mensen hebben over hoe samen te leven, belangrijk is en dat de rechtsvorm daarbij gezocht of inhoudelijk aangepast kan worden. Het is denkbaar dat een woonvereniging ooit opgezet tot zeer veel samen doen geleidelijk wordt omgebouwd qua statuten en huishoudelijk reglement tot een woonvereniging waarin nog maar weinig samen wordt gedaan. Voor verdere toelichting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
Zorg dat je je plannen gaat / laat visualiseren want dat helpt enorm om je plannen te verhelderen en bijv. de gemeente mee te krijgen. 
 
Begin tijdig met een ecologisch onderzoek voor je bestemmingsplan.
Bij een bestemmingswijziging is doorgaans een ecologisch onderzoek nodig. Er moet een rapport worden opgesteld waaruit blijkt of er beschermde planten, dieren of gebieden worden aangetast door de voorgenomen plannen. Vaak is dat eerst een ‘quickscan’ waarbij van alles al kan worden uitgesloten en een plan de campagne kan worden opgesteld voor vervolgstappen. Zeker in geval van projecten die sloop met zich meebrengen, kan nader onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, uilen of marters nodig zijn. Dergelijk onderzoek kan meestal slechts in bepaalde seizoenen worden uitgevoerd. Vleermuisonderzoek beslaat de periode april-oktober. Als vervolgens ook nog een ontheffing en compenserende maatregelen nodig zijn, kan dit je project danig vertragen. Doorlooptijden van quickscan tot sloop van twee jaren zijn niet ongewoon.
Het advies is daarom: laat in een vroeg stadium in ieder geval een quickscan natuurtoets maken en vraag de ecoloog om een tijdpad voor je te schetsen. Voor vragen zie de contactgegevens op: https://ecogroen.nl
 
 
 

 

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.16.55

Van lege of leegkomende erven bestaat helaas geen lijst. Gemeenten, de Rabobank, gebiedsmanagers van de Provincie en rentmeesters weten nog wel eens wat en als de eigenaar z'n erf op Funda gezet heeft, is dat ook een optie. Maar dan willen de verkoper en de makelaar er waarschijnlijk snel vanaf. Zie ook de 'te koop' pagina op deze site.

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.17.16

 

De komende tijd gaan we deze pagina verder aanvullen om er uiteindelijk een handleiding van te maken.

 

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.05.31

 Illustraties Stephanie Heckman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.