P3170024

Erfdelen

Over passieve huizen en actieve bewoners

 

 

Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleiner willen wonen.1 We zien de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. Bovendien signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen. We verwachten met dit model een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. 

Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is onze ambitie. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Bij duurzaam gaat het om een betere wereld voor onszelf en de generaties na ons.
Het bevorderen van kennisuitwisseling is een afgeleid maar niet onbelangrijk doel. Daarom is deze site gemaakt en zijn we graag bereid onze ervaringen met anderen te delen. 
 
 
Op de Veldhuis pagina is te zien hoe de pilot zich ontwikkelt.
 

Overzicht

Het gaat hier om een model 2 voor samen wonen rond een erf in kleinschalige energie leverende woningen en gezamenlijk gebruik van de bestaande boerderij.

 

1 De groei van het aantal huishoudens komt de komende 25 jaar vooral voor rekening van alleenstaande 65 plussers. En verder zegt het CBS nog over hun woonbehoefte: “Gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen”. 

2 We zijn medio 2015 gestart met de ontwikkeling van dit model en werken op dit moment onze plannen verder uit, om vervolgens de pilot te bouwen. We zien mogelijkheden om dit model landelijk uit te rollen en onderzoeken verschillende financieringsopties en de haalbaarheid om het ook geschikt te maken voor andere doelgroepen en minder draagkrachtigen.