P3170024

Erfdelen

 
 
 
 
Ontwikkelingen in Nederland
Op deze pagina en in de nieuwsbrieven publiceren we regelmatig nieuws over landelijke ontwikkelingen m.b.t. Erfdelen. Bijvoorbeeld over de bijeenkomsten die op diverse plaatsen in het land georganiseerd worden. Mooie ontmoetingen waar belangstellenden met elkaar kennismaken en geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van het realiseren van zo'n project.
 
In regio's zoals Arnhem, Brabant, Salland, Achterhoek, Utrecht, Limburg, de Betuwe en Drenthe zoeken gelijkgestemden, bijvoorbeeld op initiatief van ondergenoemde contactpersonen, elkaar op om erachter te komen of daar sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland haalbaar is. 
 
Proeftuin Salland
De provincie Overijssel is actief in het bevorderen van burgerinitiatieven o.a. op het gebied van wonen en plattelandsontwikkeling. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Woonkeuken bijeenkomsten en uit de bereidheid om mee te werken aan het in kaart brengen van vraag en aanbod. In de Erfdelen Proeftuin Salland willen we samen met vragers en aanbieders van erven, gemeenten, banken, woningbouw corporaties en andere partijen laten zien dat dit soort wooninitiatieven vlot en goed gerealiseerd kunnen worden.
 
Draaiboek
Gezien de vele aspecten waarmee je te maken krijgt als je met een groep op een boerenerf wilt gaan wonen, is het geen wonder dat veel mensen er tegenop zien en dat het niet altijd succesvol verloopt. We zijn bezig om een draaiboek te maken waardoor vragers, aanbieders, financiers, overheden en andere betrokkenen het traject makkelijker kunnen doorlopen. Zie ook Stappenplan op deze site.
 

Relevante landelijke ontwikkelingen

Er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen (waarvan sommige overlappen):

  • Vergrijzing en vereenzaming. Meer behoefte aan mantelzorg *
  • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen
  • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie **
  • Het op grote schaal vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB's) ***
  • Meer financieringsmogelijkheden en aantrekken woningmarkt
  • Bevorderen trek naar het platteland en behoud van voorzieningen
  • Meer behoefte aan wonen in het groen en eigen voedsel produceren
  • De nadelen van wonen in de stad: vervuiling, toerisme, duur, criminaliteit
  • Ontdekking dat er veel nieuwbouw nodig is >> versoepeling contingentering
  • Asbest- en mestwetgeving waardoor het vrijkomen van erven wordt bespoedigd
  • Overheden die initiatieven van burgers willen faciliteren en regels versoepelen
  • Dankzij internet en mobiele telefoons ook op het platteland in contact kunnen blijven ****

* Waardoor groepswonen aantrekkelijker wordt. De helft van onze respondenten is alleenstaand.

** Het streven om zelfvoorzienend te zijn met energie, drinkwater, afvalwater, enz.

*** Verwacht wordt dat in Brabant 1/3 van de agrariërs stopt in de komende drie jaar!

**** Al ruim 3 miljoen Nederlanders werken gewoonlijk of incidenteel thuis.

 

verval

 

Krimp

Dat er nog wat werk te doen is moge blijken uit het volgende. We krijgen de laatste tijd merkwaardige berichten uit krimpgemeenten. Erfdelen wordt er actief tegengewerkt met het argument dat het de leegstand in de kernen zou bevorderen!

Iets anders wat je kan overkomen, is dat een boer in de buurt bezwaar maakt tegen de bestemmingsplan wijziging omdat de kans bestaat dat de nieuwe bewoners van het erf bezwaar gaan maken tegen stankoverlast ofzo. Aangezien er de laatste jaren duizenden serrestallen gebouwd zijn (waar de stank uitwaait) kan er daardoor in de omgeving niet meer gewoond worden?

 

Omgevingswet

In 2016 is de Omgevingswet vastgesteld. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking* en is een vereenvoudiging en bundeling van het omgevingsrecht. Deze nieuwe wet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. https://www.omgevingswetportaal.nl

Doelen van de wet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en deze doelmatig te beheren, te gebruiken en te ontwikkelen.

Ook biedt de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere initiatieven, omdat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat er ruimte voor particulieren, ondernemers en organisaties om met plannen te komen.

* Veel gemeenten zijn vooruitlopend op het inwerking treden hun beleid aan het herzien.
 
 
Contactpersonen Erfdelen

NL

Pieter Parmentier

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Midden 

Henk van Paassen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oost

Frank Leenen 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  

Zuid

Tanja Nolten 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Noord 

Jos Voppen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Noord Holland

Mieke Elzenga

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betuwe

Margriet Dijkstra

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Wierden

Miranda Scheffer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Achterhoek

Bo Bouman 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Arnhem - Nijmegen (KAN)

Lucy Sarink 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
 
Er is ook een Facebook groep actief:
 
 
Amsterdam
 
Erfdelen bijeenkomst 19 augustus 2017 Amsterdam