P3170024

Erfdelen

 
 
 
 
Ontwikkelingen in Nederland
Op deze pagina publiceren we regelmatig nieuws over landelijke ontwikkelingen m.b.t. Erfdelen. Bijvoorbeeld over de bijeenkomst die in augustus plaatsvond in Amsterdam. Een mooie ontmoeting waar vooral belangstellenden voor (samen) wonen in Noord Holland met elkaar kennismaakten en geïnformeerd werden over de verschillende aspecten van het realiseren van zo'n project.
 
Ook in andere regio's zoals Arnhem, Brabant, Salland, Achterhoek, Limburg, de Betuwe en Drenthe zoeken gelijkgestemden, op initiatief van ondergenoemde contactpersonen, elkaar op om erachter te komen of daar sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland haalbaar is. In de nieuwsbrieven vind u de laatste ontwikkelingen.
 
Proeftuin Salland
De provincie Overijssel is actief in het bevorderen van burgerinitiatieven o.a. op het gebied van wonen en plattelandsontwikkeling. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Woonkeuken bijeenkomsten en uit de bereidheid om mee te werken aan het in kaart brengen van vraag en aanbod. In de Erfdelen Proeftuin Salland willen we samen met vragers en aanbieders van erven, gemeenten, banken, woningbouw corporaties en andere partijen laten zien dat dit soort wooninitiatieven vlot en goed gerealiseerd kunnen worden.
 
Draaiboek
Gezien de vele aspecten waarmee je te maken krijgt als je met een groep op een boerenerf wilt gaan wonen, is het geen wonder dat veel mensen er tegenop zien en dat het niet altijd succesvol verloopt. Anderzijds blijken er op dit moment veel positieve ontwikkelingen te zijn die de kans op succes vergroten. We zijn bezig om een draaiboek te maken waardoor vragers, aanbieders, financiers, overheden en andere betrokkenen het traject makkelijker kunnen doorlopen. Zie ook Stappenplan op deze site.
 

Relevante landelijke ontwikkelingen

Er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen (waarvan sommige overlappen):

 • Vergrijzing en vereenzaming. Meer behoefte aan mantelzorg *
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen
 • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie **
 • Het op grote schaal vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB's) 
 • Meer financieringsmogelijkheden en aantrekken woningmarkt
 • Bevorderen trek naar het platteland en behoud van voorzieningen
 • Meer behoefte aan wonen in het groen en eigen voedsel produceren
 • De nadelen van wonen in de stad: vervuiling, toerisme, duur, criminaliteit
 • Ontdekking dat er veel nieuwbouw nodig is >> versoepeling contingentering
 • Asbest- en mestwetgeving waardoor het vrijkomen van erven wordt bespoedigd
 • Overheden die initiatieven van burgers willen faciliteren en regels versoepelen
 • Dankzij internet en mobiele telefoons ook op het platteland in contact kunnen blijven ***

* Waardoor groepswonen aantrekkelijker wordt. De helft van onze respondenten is alleenstaand.

** Het streven om zelfvoorzienend te zijn met energie, drinkwater, afvalwater, enz.

*** Al ruim 3 miljoen Nederlanders werken gewoonlijk of incidenteel thuis.

 

Omgevingswet

In 2016 is de Omgevingswet vastgesteld. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking* en is een vereenvoudiging en bundeling van het omgevingsrecht. Deze nieuwe wet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Doelen van de wet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en deze doelmatig te beheren, te gebruiken en te ontwikkelen.

Ook biedt de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere ideeën, omdat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. Niet het middel om tot het doel te komen maar het doel zelf staat voorop. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.
Zo ontstaat er ruimte voor particulieren, ondernemers en organisaties om met ideeën te komen.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Elk met eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Deze wetgeving is ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee te maken hebben. Door de nieuwe Omgevingswet worden deze zaken vereenvoudigd. https://www.omgevingswetportaal.nl

* Veel gemeenten hebben vooruitlopend op de inwerking treding al aan eigen aangepast beleid gewerkt.
 
 
Contactpersonen Erfdelen
 
NL
Pieter Parmentier
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Oost
Frank Leenen 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Zuid
Tanja Nolten 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Noord NL
Jos Voppen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Noord Holland
Hanneke Brandenburg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mieke Elzenga
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Betuwe
Margriet Dijkstra
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Wierden
Miranda Scheffer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Achterhoek
Bo Bouman
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Er is ook een Facebook groep actief:
 
 
Amsterdam
 
Erfdelen bijeenkomst 19 augustus Amsterdam