P3170024

Erfdelen

 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen in Nederland
Op deze pagina en in de nieuwsbrieven publiceren we regelmatig nieuws over landelijke ontwikkelingen m.b.t. Erfdelen. Bijvoorbeeld over de bijeenkomsten die op diverse plaatsen in het land georganiseerd worden. Mooie ontmoetingen waar belangstellenden met elkaar kennismaken en geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van het realiseren van zo'n project.
 
In regio's zoals Arnhem, Brabant, Salland, Achterhoek, Utrecht, Limburg, de Betuwe en Drenthe zoeken gelijkgestemden m.b.v. de toegestuurde namenlijst elkaar op om erachter te komen of daar sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland haalbaar is. 
 
Proeftuin Salland
De provincie Overijssel is actief in het bevorderen van burgerinitiatieven o.a. op het gebied van wonen en plattelandsontwikkeling. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Woonkeuken bijeenkomsten en uit de bereidheid om mee te werken aan het in kaart brengen van vraag en aanbod. In de Erfdelen Proeftuin Salland willen we samen met vragers en aanbieders van erven, gemeenten, banken, woningbouw corporaties en andere partijen laten zien dat dit soort wooninitiatieven vlot en goed gerealiseerd kunnen worden.
 
Draaiboek
Gezien de vele aspecten waarmee je te maken krijgt als je met een groep op een boerenerf wilt gaan wonen, is het geen wonder dat veel mensen er tegenop zien en dat het niet altijd succesvol verloopt. We zijn bezig om een draaiboek te maken waardoor vragers, aanbieders, financiers, overheden en andere betrokkenen het traject makkelijker kunnen doorlopen. Zie ook Stappenplan op deze site.
 
Samenwerking
Om landelijk te bevorderen dat het beleid t.a.v. burgerinitiatieven & wonen positiever wordt, hebben we een netwerk gevormd van belangenorganisaties. Als eerste gezamenlijke actie is in februari 2021 een manifest gestuurd aan de veranwoordelijke minister en alle gemeenteraden.
 
 
Groepsvorming

Relevante landelijke ontwikkelingen

Er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen (waarvan sommige overlappen):

 • Vergrijzing en vereenzaming. Meer behoefte aan mantelzorg *
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen
 • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie **
 • Het op grote schaal vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB's) ***
 • Meer financieringsmogelijkheden en aantrekken woningmarkt
 • Trek naar het platteland en behoud van voorzieningen. De grote steden krimpen.
 • Meer behoefte aan wonen in het groen en bijdragen aan natuurbeheer
 • De nadelen van wonen in de stad: vervuiling, toerisme, duur, criminaliteit
 • Ontdekking dat er veel nieuwbouw nodig is >> versoepeling contingentering ****
 • Asbest- en mestwetgeving waardoor het vrijkomen van erven wordt bespoedigd
 • Overheden die initiatieven van burgers willen faciliteren en regels versoepelen
 • Landelijk beleid wat 'langer thuiswonen' voorstaat. Dat kan in een groepswonen project.
 • Dankzij glasvezel / internet ook op het platteland in contact kunnen blijven met de wereld *****

* Waardoor groepswonen aantrekkelijker wordt. De helft van onze respondenten is alleenstaand.

** Het streven om zelfvoorzienend te zijn met energie, voedsel, drinkwater, afvalwater, enz.

*** Verwacht wordt dat in Brabant in drie jaar 1/3 van de agrariërs stopt!

**** Overeenkomsten tussen provincies en gemeenten over nieuwbouw. Tegengaan van minder gewenst gebruik van erven.

***** Al ruim 3 miljoen Nederlanders werken gewoonlijk of incidenteel thuis. En de verwachting is dat dat aantal (mede door de Corona ervaringen) nog sterk zal toenemen.

 

Krimp

Dat er nog wat werk te doen is moge blijken uit het volgende. We krijgen de laatste tijd merkwaardige berichten uit krimpgemeenten. Erfdelen wordt er actief tegengewerkt met het argument dat het de leegstand in de kernen zou bevorderen!

Iets anders wat je kan overkomen, is dat een boer in de buurt bezwaar maakt tegen de bestemmingsplan wijziging omdat de kans bestaat dat de nieuwe bewoners van het erf bezwaar gaan maken tegen stankoverlast ofzo. Aangezien er de laatste jaren duizenden serrestallen gebouwd zijn (waar de stank uitwaait) kan er mede daardoor in de omgeving niet meer gewoond worden.

Gelukkig blijken steeds meer agrariërs/erfeigenaren en gemeenten wel bereid om mee te werken. Zie ook https://www.erfdelen.nl/erven-te-koop

 

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2024 in werking* en is een vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Deze nieuwe wet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. https://www.omgevingswetportaal.nl

Doelen van de wet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en om deze doelmatig te kunnen beheren, te gebruiken en te ontwikkelen.

Ook biedt de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere initiatieven omdat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat er ruimte voor particulieren, ondernemers en organisaties om met plannen te komen.

* Veel gemeenten zijn vooruitlopend op het inwerking treden hun beleid aan het herzien.

 

Right to Challenge

Is een landelijke regeling waar een aantal gemeenten inmiddels mee werkt en die de kans op medewerking vergroot.
De belangrijkste vraag is: welke gemeentelijke taak wil je met je groep overnemen / anders uitvoeren?
Bij gemeentelijke taken die een raakvlak hebben met erfdelen, kun je denken aan herontwikkeling landelijk gebied, nieuwe woonvormen ontwikkelen, mogelijk relaties met wonen en zorg.
Meer informatie https://righttochallenge.nl en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.17.44
 
 
Amsterdam
 
Erfdelen bijeenkomst 19 augustus 2017 Amsterdam