P3170024

Erfdelen

 

 

 

Op deze pagina worden vorderingen van het pilot project Veldhuis beschreven.

Gezien de te zetten stappen zoals: overeenstemming met de grondeigenaar, overleg met andere belanghebbenden, bestemmingsplan wijziging, ecologisch onderzoek, het maken van ontwerp- en bouwplannen en de bouw zelf; verwachten we een doorlooptijd van minimaal vier jaar. D.w.z. realisatie op z'n vroegst in 2019. In de nieuwsbrieven houden we geĂ¯nteresseerden graag op de hoogte.

 

Veldhuizen

De Veldhuizen: boven Groot Veldhuis, rechts Klein Veldhuis en links Veldhuis

 

Voortgang en onze volgorde

Ontwikkeling concept

Eerste bespreking met eigenaar erf

Principe akkoord over koop van de grond

Positieve gesprekken op het Stadhuis

Startbijeenkomst met de toekomstige bewoners

Presentatie Erfdelen project tijdens gemeentelijke conferentie

Presentatie Erfdelen project tijdens provinciale bijeenkomst

Druk bezochte Erfdelen avond in Diepenveen, Overijssel

Boeiende Erfdelen avonden in Amsterdam, Drenthe, Apeldoorn en Arnhem

Presentatie Erfdelen concept voor Landelijke Vereniging van Kleine Kernen

Gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden

Volgende stap: aanvraag pré-advies en bestemmingsplan wijziging bij de gemeente

 

P3170002

 

Naast onze studie naar innovatieve duurzame bouwmethoden, zijn we ook bezig met historisch onderzoek van de Veldhuizen. En we bekijken mogelijkheden om ons Knooperf als informatie- en rustpunt op te nemen in een wandel- en fietsroute. Waar bijvoorbeeld informatie gegeven wordt over het IJssel- en Sallands landschap, de historie van de Veldhuizen, natuur en landbouw, duurzaam bouwen, enz.

En over historisch onderzoek gesproken: Het waren Dirk de Munter en zijn vrouw Margaretha die 750 jaar geleden grond nalieten aan het Heilige Geest Gasthuis. Of dit over de Veldhuis grond gaat, is nog niet helemaal duidelijk.  De Veldhuizen worden in ieder geval vanaf 1319 in de archieven het bezit genoemd van dat Gasthuis, de voorloper van de huidige beheerder.

 

P7280016

 

DOC260916 26092016141618

 Nieuw Veldhuis 1864